Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Danh Sach Sinh VIen COn No Mon Nam 2

288  Lượt Xem

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN NĂM 2
( Đến ngày 24/7/2011)
 
1.Tư Tưởng HCM:
Dũng, Dương, Giang,Sang , Tuyền, Tuấn, Tuyền
2.Anh 2:
NT Anh, VT Anh, Bảo,Chiến, Thế Nam, Dũng, Dương,Dự, Giang,Hải, Hoàng, Khỏe, Kỳ , Lãm,Lộc, Mạnh, Hoàng Nam, Ngọc, Phong,Quỳnh, Sang, Sửu, VQ Thành, BC Thành,Tiền, Tuấn, Tuyền, Phú
3.Giải Phẫu Bệnh:
Dũng, Giang, Hải, Sang, Phú
4.An Toàn Thực Phẩm:
VT Anh, Dũng, Dương, Giang,
5.KTBT
Khỏe
6.Dịch Tễ Học (Đã Thi)
Linh, Dương
7.Tổ Chức Y Tế – Giáo Dục Sức Khỏe
Sang, Ngọc, Giang
8.Vật Lý Tia X Thực Hành
Giang,Phúc
9.An Toàn Bức Xạ
Tuấn
10.XQXK 1 Lý Thuyết:
Dương
11.XQ Tim Phổi:
- Lý thuyết: Dũng , Cảnh, Kỳ, Tuyền (Đã Thi)
- Thực hành : Kỳ, Cảnh ( Đã Thi)

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?