Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

diem thi suc khoe moi truong

283  Lượt Xem

 

Họ tên

Mã SV

15pdiem thi

Lê Đức Anh

311079001

 

 

 

6

Nguyễn Tuấn Anh

311079002


 

 

4

Vũ Tuấn Anh

311079003

 

 

 

2

Nguyễn Thái Bảo

311079004

 

 

 

4

Nguyễn Qu Cảnh

311079005

 

 

 

4

Nguyễn Đình Chiến

311079006


 

 

4

Nguyễn Văn Công

311079007


 

 

6

Lê Thế Nam

311079008


 

 

5

Nguyễn Mạnh Dũng

311079010


 

 

3

Nguyễn V Dương

311079011


 

 

ko thi

Trần Thế Dự

311079012


 

 

4

Bùi Xuân Đức

311079013


 

 

3

Nguyễn Ích Giang

311079014

 

 

 

3

Phạm Văn Hào

311079015

 

 

 

5

Nguyễn Duy Hải

311079016

 

 

 

3

Nguyễn Kim Hiếu

311079017

 

 

 

5

Hồ Diễn Hoàng

311079018

 

 

 

4

Đào Huy Hùng

311079019

 

 

 

3

Nguyễn Tiến Hưng

311079020

 

 

 

4

Lê Sức Khỏe

311079021

 

 

 

2

Lâm Văn Kiên

311079022

 

 

 

7

Lê Kim Kỳ

311079023

 

 

 

5

Trẫn Xuân Lãm

311079024

 

 

 

3

Phùng Đức Linh

311079025

 

 

 

6

Nguyễn Văn Lộc

311079026

 

 

 

2

Chu Văn Mạnh

311079027

 

 

 

6

Đoàn Văn Tuân

311079028

 

 

 

6

Đặng Hoàng Nam

311079029

 

 

 

3

Viên Đình Ngọc

311079030

 

 

 

2

Nguyễn Ph  Phong

311079031

 

 

 

3

Hồ Phúc

311079032

 

 

 

3

Dương Văn Quỳnh

311079033

 

 

 

5

Vũ Văn Sang

311079034

 

 

 

3

Dương Văn Sửu

311079035

 

 

 

5

Trần Hải Thanh

311079036

 

 

 

5

Bùi Công Thành

311079037

 

 

 <