Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

DIEM TONG KET HOC KI 1 NAM HOC 2011-2012

303  Lượt Xem

 KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 – 2012

LỚP ĐH HÌNH ẢNH 2A LẦN 1

 

STT

Mã SV

Họ tên

TBC

Xếp loại

Nợ

LS 03

LS 04

NC KH

TH th

NN3

TH lt

SD lt

SD th

1

 

Lê Đức Anh

7,43

K

 

9

9

7

5

5

8

7

8

2

 

Nguyễn Tuấn Anh

7,13

K

 

8

8

6

6

4

9

7

9

3

 

Vũ Tuấn Anh

6,73

TBK

 

8

8

3

6

5

8

6

7

4

 

Nguyễn Thái Bảo

7,33

K

 

9

8

7

7

5

8

6

7

5

 

Nguyễn Quang Cảnh

7,53

K

 

8

9

7

7

6

8

6

8

6

 

Nguyễn Đình Chiến

7,10

K

 

8

8

6

7

4

8

7

8

7

 

Nguyễn Văn Công

7,43

K

 

9

8

6

7

5

8

7

8

8

 

Lê Thế Nam

7,20

K

 

8

8

7

6

4

8

8

9

9

 

Nguyễn Mạnh Dũng

6,03

TBK

 

7

8

3

4

2

8

7

8

10

 

Nguyễn Văn Dương

4,65

Y

 

0

7

3

5

 

7

6

7

11

 

Trần Thế Dự

6,90

TBK

 

7

8

6

6

6

8

7

6

12

 

Bũi Xuân Đức

6,37

TBK

 

6

7

6

6

4

8

7

8

13

 

Nguyễn Ích Giang

5,35

TB

 

6

8

2

4

 

7

2

4

14

 

Phạm Văn Hào

7,33

K

 

8

8

7

6

5

9

7

9

15

 

Nguyễn Duy Hải

7,27

K

 

8

8

6

7

4

9

7

9

16

 

Nguyễn Kim Hiếu

8,17

G

 

9

9

7

7

8

8

7

9

17

 

Hồ Diễn Hoàng

6,77

TBK

 

6

8

5

8

4

7

8

8

18

 

Đào Huy Hùng

8,17

G

 

8

9

7

8

7

9

8

9

19

 

Nguyễn Tiến Hưng

6,77

TBK

 

7

6

6

8

5

9

6

8

20

 

Lê Sức Khỏe

6,37

TBK

 

8

7

5

5

3

9

6

7

21

 

Lâm Văn Kiên

8,37

G

 

9

9

7

8

7

9

8

9

22

 

Lê Kym Kỳ

6,67

TBK

 

6

8

5

6

6

7

7

8

23

 

Trần Xuân Lãm

8,31

G

 

9

9

7

7

 

9

7

9

24

 

Phùng Đức Linh

7,60

K

 

9

8

7

6

6

9

7

8

25

 

Nguyễn Văn Lộc

6,65

TBK

 

9

8

5

5

 

6

3

7

26

 

Chu Văn Mạnh

7,40

K

 

9

9

5

6

5

9

7

6

27

 

Đoàn Văn Tuấn

8,10

G

 

9

9

7

8

5

9

8

9

28

 

Đặng Hoàng  Nam

6,90

TBK

 

9

7

5

5

5

9

6

8

29

 

Viên Đình Ngọc

6,47

TBK

 

8

7

6

7

2

8

6

7

30

 

Nguyễn Phúc Phong

7,03

K

 

8

9

6

6

3

8

7

8

31

 

Hồ Phúc

6,97

TBK

 

8

7

6

6

5

9

6

9

32

 

Dương Văn Quỳnh

7,40

K

 

9

9

6

5

4

9

7

9

33

 

Vũ Văn Sang

7,46

K

 

8

9

6

6

 

8

6

7

34

 

Dương Văn Sửu

7,63

K

 

9

9

7

6

5

9

6

9

35

 

Trần Hải Thanh

7,33

K

 

8

8

6

5

7

8

8

8

36

 

Bùi Công Thành

7,40

K

 

8

9

6

6

5

9

7

8

37

 

Vũ Quang Thành

7,03

K

 

8

8

7

6

5

8

7

6

38

 

Hoàng Văn Thắng

7,00

K

 

8

8

6

5

4

8

8

9

39

 

Nguyễn Đức Thiệu

7,73

K

 

9

8

6

7

7

8

8

7

40

 

Vũ Đức Thuận

7,43

K

 

9

9

6

5

6

8

7

7

41

 

Đinh Quang Thùy

7,80

K

 

9

9

6

7

5

8

8

9

42

 

Trần Hữu Tiền

7,08

K

 

6

8

6

6

 

9

7

8

43

 

Đỗ Danh Thìn

6,63

TBK

 

7

8

6

7

2

8

7

8

44

 

Thân Đức Tinh

7,53

K

 

8

9

7

7

5

9

7

7

45

 

Vũ Văn Trung

7,43

K

 

7

9

6

7

5

9

8

8

46

 

Nguyễn Văn Tuân

6,92

TBK

 

8

7

6

5

 

8

6

8

47

 

Nguyễn Văn Tấn

7,20

K

 

8

9

6

6

3

9

7

9

48

 

Trần Dư Tuấn

6,17

TBK

 

8

8

6

2

5

5

6

8

49

 

Trương Thanh Tuyền

7,65

K

 

9

9

6

4

 

9

6

9

50

 

Trần Đình Tùng

7,63

K

 

8

9

7

6

7

8

7

8

51

 

Hà Văn Việt

7,20

K

 

8

8

6

7

6

8

6

7

52

 

Lê Bá Vinh

7,63

K

 

8

8

7

7

6

8

9

8

53

 

Lê Trung Kiên

8,63

G

 

9

9

8

8

9

9

8

8

54

 

Nguyễn Hải Phú

8,12

G

 

8

9

7

7

 

9

8

8


Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?