Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

diem tong ket lam sang xquang 01 vong 1

313  Lượt Xem

 

Họ tên

Mã SV

15p

45p

Thi

TK

Lê Đức Anh

311079001

 

 

 

9

Nguyễn Tuấn Anh

311079002

 

 

 

8

Vũ Tuấn Anh

311079003

 

 

 

8

Nguyễn Thái Bảo

311079004

 

 

 

9

Nguyễn Qu Cảnh

311079005

 

 

 

8

Nguyễn Đình Chiến

311079006

 

 

 

8

Nguyễn Văn Công

311079007

 

 

 

9

Lê Thế Nam

311079008

 

 

 

8

Nguyễn Mạnh Dũng

311079010

 

 

 

7

Nguyễn V Dương

311079011

 

 

 

0

Trần Thế Dự

311079012

 

 

 

7

Bùi Xuân Đức

311079013

 

 

 

6

Nguyễn Ích Giang

311079014

 

 

 

6

Phạm Văn Hào

311079015

 

 

 

8

Nguyễn Duy Hải

311079016

 

 

 

8

Nguyễn Kim Hiếu

311079017

 

 

 

9

Hồ Diễn Hoàng

311079018

 

 

 

6

Đào Huy Hùng

311079019

 

 

 

8

Nguyễn Tiến Hưng

311079020

 

 

 

7

Lê Sức Khỏe

311079021

 

 

 

8

Lâm Văn Kiên

311079022

 

 

 

9

Lê Kim Kỳ

311079023

 

 

 

6

Trẫn Xuân Lãm

311079024

 

 

 

9

Phùng Đức Linh

311079025

 

 

 

9

Nguyễn Văn Lộc

311079026

 

 

 

9

Chu Văn Mạnh

311079027

 

 

 

9

Đoàn Văn Tuân

311079028

 

 

 

9

Đặng Hoàng Nam

311079029

 

 

 

9

Viên Đình Ngọc

311079030

 

 

 

8

Nguyễn Ph  Phong

311079031

 

 

 

8

Hồ Phúc

311079032

 

 

 

8

Dương Văn Quỳnh

311079033

 

 

 

9

Vũ Văn Sang

311079034

 

 

 

8

Dương Văn Sửu

311079035

 

 

 

9

Trần Hải Thanh

311079036

 

 

 

8

Bùi Công Thành

311079037

 

 

 

8

Vũ Quang Thành

311079038

 

 

 

8

Hoàng Văn Thắng

311079039

 

 

 

8

Nguyễn Đức Thiệu

311079040

 

 

 

9

Vũ Đức Thuận

311079041

 

 

 

9

Đinh Quang Thùy

311079042

 

 

 

9

Trần Hữu Tiền

311079043

 

 

 

6

Đỗ Danh Thìn

311079044

 

 

 

7

Thân Đức Tinh

311079045

 

 

 

8

Vũ Văn Trung

311079047

 

 

 

7

Nguyễn Văn Tuân

311079048

 

 

 

8

Nguyễn Văn Tấn

311079049

 

 

 

8

Trần Dư Tuấn

311079050

 

 

 

8

Trương Th Tuyền

311079052

 

 

 

9

Trần Đình Tùng

311079053

 

 

 

8

Hà Văn Việt

311079054

 

 

 

8

Lê Bá Vinh

311079055

 

 

 

8

Lê Trung Kiên

311079074

 

 

 

9

Nguyễn Hải Phú

311069041

 

 

 

8


Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?