Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Diem Tong Ket nam hoc 2010 - 2011

355  Lượt Xem

STTMON HOCTBC010203040506070809101112131415161718192021
So ĐVHT111222234532213244322
HO VA TEN                     
1Le Duc Anh 7.2798766795867776687989
2Nguyen Tuan Anh6.69798465773866766786889
3Vu Tuan Anh6.04788655770654876776889
4Nguyen Thai Bao6.84888775794966775676789
5Nguyen Quang Canh6.29789665775965766672589
6Nguyen Dinh Chien6.99889685883965776777889
7Nguyen Van Cong7.37889766786966876787989
8Le The Nam6.71799666782767776787789
9Nguyen Manh Dung5.88689654773744755274797
10Nguyen Van Duong5.16786237070704755685695
11Tran The Du7.06877677784866776787998
12Bui Xuan Duc6.85787666774756765787898
13Nguyen Ich Giang4.57573244600624654664695
14Pham Van Hao7.31888775785977776887898
15Nguyen Duy Hai6.988997746828777767968109
16Nguyen Kim Hieu7.22789687777867776786898
17Ho Dien Hoang6.18778555073576776586798
18Dao Huy Hung7.75899877897978786887897
19Nguyen Tien Hung7.75799877895877887798998
20Le Suc Khoe6.41245665674866766686788
21Lam Van Kien8.16999887897987886898999
22Le Kim Ki6.24786666674866776782598
23Tran Xuan Lam7.438997768929677868979109
24Phung Duc Linh6.67789547886776865685796
25Nguyen Van Loc6.65877576684957776676698
26Chu Van Manh6.92888775784866766787798
27Doan Van Tuan7.67889687895887877898798
28Dang Hoang Nam6.1666455073557775776899
29Vien Dinh Ngoc6.14787565781766774676789
30Nguyen Phuc Phong6.53887666890955776776888
31Ho Phuc6.26675565703855876776689
32Duong Van Quynh6.61798665773855675796789
33Vu Van Sang5.65768573650735764786888
34Duong Van Suu6.86897667774956775796789
35Tran Hai Thanh6.78699565767965765676789
36Bui Cong Thanh6.67888666782766875386989
37Vu Quang Thanh6.88898675773976876886689
38Hoang Van Thang7.18779876895886776776799
39Nguyen Duc Thieu7.02899585776876776786789
40Vu Duc Thuan7.31778966796966775786999
41Dinh Quang Thuy7.43899775896966885796899
42Tran Huu Tien6.49799765880945775886789
43Do Danh Thin7.61898886896987776787879
44Than duc Tinh7.76989976996887886897789
45Vu Van Trung7.1898765885866876687889
46Nguyen Van Tuan6.63879455775866775686789
47Nguyen Van Tan6.71887666776955775666889
48Tran Du Tuan6.16766466783925785675789
49Truong Thanh Tuyen6.06789565771946765774689
50Tran Dinh Tung7.59899987896976776877799
51Ha Van Viet7.25889885775876876887889
52Le Ba Vinh7.88889888896987876797899
53Le Trung Kien8.04899786998977786798999
54Nguyen Hai Phu6.477 564880956775886899

 
Chu thich:
01 KTBT LT
02 KTBT TH
03 VLTX TH
04 ÂN TOAN BUC XA
05 DICH TE HOC
06 GIAI PHAU BENH
07 XQUANG XK 1 LT
08 VLTX LT
09 NGOAI NGU 2
10 XQUANG XK1 LT
11 TU TUONG HCM
12 ATTP
13 LAM SANG TRUYEN NHIEM
14 Y HOC  HAT NHAN - XA TRI
15 TO CHUC Y TE - GDSK
16 XQUANG XK2 LT
17 XQUANG XK2 TH
18 XQUANG TIM PHOI LT
19 XQUANG TIM PHOI TH
20 LAM SANG NOI KHOA
21 LAM SANG NGOAI KHOA

 


Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?