Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

DIEM TONG KET XQUANG TIEU HOA LY THUYET

288  Lượt Xem

 

ĐIỂM TỔNG KẾT XQUANG
TIÊU HÓA LÝ THUYẾT
 

Họ tên
Mã SV
15p
45p
Thi
TK
Lê Đức Anh
311079001
7
6
5
5
Nguyễn Tuấn Anh
311079002
5
6
7
5
Vũ Tuấn Anh
311079003
7
8
5
6
Nguyễn Thái Bảo
311079004
5
7
8
7
Nguyễn Qu Cảnh
311079005
7
5
7
6
Nguyễn Đình Chiến
311079006
8
8
7
7
Nguyễn Văn Công
311079007
5
7
7
7
Lê Thế Nam
311079008
5
6
7
6
Nguyễn Mạnh Dũng
311079010
8
7
3
x
Nguyễn V Dương
311079011
4
6
5
5
Trần Thế Dự
311079012
6
7
6
6
Bùi Xuân Đức
311079013
6
7
6
6
Nguyễn Ích Giang
311079014
6
6
3
x
Phạm Văn Hào
311079015
7
7
6
6
Nguyễn Duy Hải
311079016
4
7
8
7
Nguyễn Kim Hiếu
311079017
6
6
7
7
Hồ Diễn Hoàng
311079018
6
6
9
8
Đào Huy Hùng
311079019
8
8
8
8
Nguyễn Tiến Hưng
311079020
7
7
8
8
Lê Sức Khỏe
311079021
7
5
5
5
Lâm Văn Kiên
311079022
9
8
8
8
Lê Kim Kỳ
311079023
6
7
6
6
Trẫn Xuân Lãm
311079024
8
7
7
7
Phùng Đức Linh
311079025
6
7
6
6
Nguyễn Văn Lộc
311079026
6
6
4
5
Chu Văn Mạnh
311079027
5
6
6
6
Đoàn Văn Tuân
311079028
8
7
8
8
Đặng Hoàng Nam
311079029
6
5
5
5
Viên Đình Ngọc
311079030
6
7
7
7
Nguyễn Ph  Phong
311079031
7
7
5
6
Hồ Phúc
311079032
7
7
6
6
Dương Văn Quỳnh
311079033
6
7
4
5
Vũ Văn Sang
311079034
5
6
6
6
Dương Văn Sửu
311079035
6
5
6
6
Trần Hải Thanh
311079036
6
6
5
5
Bùi Công Thành
311079037
6
7
6
6
Vũ Quang Thành
311079038
7
8
5
6
Hoàng Văn Thắng
311079039
5
8
5
6
Nguyễn Đức Thiệu
311079040
6
7
7
7
Vũ Đức Thuận
311079041
7
6
5
6
Đinh Quang Thùy
311079042
5
7
7
6
Trần Hữu Tiền
311079043
5
7
6
6
Đỗ Danh Thìn
311079044
6
8
7
7
Thân Đức Tinh
311079045
7
8
7
7
Vũ Văn Trung
311079047
6
6
7
7
Nguyễn Văn Tuân
311079048
7
6
5
5
Nguyễn Văn Tấn
311079049
7
7
5
6
Trần Dư Tuấn
311079050
6
6
0
Chua thi
Trương Th Tuyền
311079052
7
6
3
x
Trần Đình Tùng
311079053
7
8
6
6
Hà Văn Việt
311079054
6
8
7
7
Lê Bá Vinh
311079055
8
8
6
7
Lê Trung Kiên
311079074
9
8
8
8
Nguyễn Hải Phú
311069041
7
7
7
7


Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?